Organizator:

MTP członkiem Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce

22.03.2013 12:00:00

Podziel się

Międzynarodowe Targi Poznańskie dołączyły do grona SKKP – jednego z najstarszych i największych stowarzyszeń branży konferencyjno-kongresowej w Polsce. Przynależność do organizacji umożliwi podejmowanie wspólnych działań promocyjnych oraz lobbing na rzecz pozyskiwania najbardziej prestiżowych międzynarodowych kongresów dla Polski.

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce jest pierwszą w historii ogólnopolską reprezentacją profesjonalistów branży spotkań. Wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną realizuje program Ambasadorów Kongresów Polskich, jej głównym celem jest również edukacja członków, wspólny marketing i lobbowanie w istotnych sprawach dla branży turystyki biznesowej. Organizacja ta uczestniczy także – jako partner branżowy i izba gospodarcza – we wszystkich najistotniejszych działaniach podejmowanych w obszarze turystyki biznesowej w Polsce. Włącza się również w tworzenie nowych rozwiązań i konsultacje projektów dokumentów na szczeblu krajowym przygotowywane przez ministerstwo właściwe dla turystyki.